main-logo

Bílé knihy: 2325, Společnosti: 182

Vybrané bílé knihy od těch nejlepších společností v oboru

Vybraný obsah

Zaměření na zajištění bezpečnosti IT

O nás


Tyto stránky jsou součástí Informačního centra IT Corporate, vedoucí globální platformy pro výzkum obchodních technologií.

S pobočkami v USA, Spojeném království a v Německu poskytujeme technologickým a obchodním profesionálům autoritativní, vzdělávací a informativní obsah, který jim pomáhá analyzovat a hodnotit jejich obchodní potřeby v rychle se měnícím technologickém prostředí.

Se snadno přístupnou knihovnou bílých knih, případových studií a zpráv jsme se stali nezbytným nástrojem pro činnosti spojené s důležitými rozhodnutími o podnikání kdekoli na světě.

Máme více než 3 000 bílých knih od předních dodavatelů technologií a toto číslo nadále roste, abychom vyhověli potřebám celosvětové komunity technologického výzkumu.