Fidelis Cybersecurity
flow-image

Vysvětlení modelu sdílené odpovědnosti

Tento zdroj zveřejnil/a/o Fidelis Cybersecurity

V cloudovém prostředí přebírá poskytovatel služeb část provozní zátěže, včetně bezpečnosti. Poskytovatelé cloudových služeb však zabezpečují pouze ty části cloudové infrastruktury, které zůstávají pod jejich přímou kontrolou. Zabezpečení všeho ostatního - včetně provozních prostředí, konfigurací služeb, pracovních zátěží, sítí, uživatelských oprávnění a dalších - je na vás. Tento přístup k zabezpečení se nazývá model sdílené odpovědnosti. Dohody o sdílené odpovědnosti se u jednotlivých poskytovatelů služeb liší. V tomto dokumentu se dozvíte, jak zvládnout sdílenou odpovědnost, a to díky následujícím informacím: Jak sdílená odpovědnost funguje z pohledu nezávislosti na dodavateli. Rizika pro vaši organizaci, pokud nezvládnete sdílenou odpovědnost u všech poskytovatelů cloudových služeb. Zavedení modelu sdílené odpovědnosti do praxe pomocí jednotného zabezpečení cloudu.

Stáhnout nyní

box-icon-download

*požadované údaje

Potvrďte prosím souhlas s podmínkami

Vyžádáním tohoto zdroje souhlasíte s našimi podmínkami. Všechny údaje jsou chráněny naším prohlášením o ochraně údajů. Pokud máte jakýkoli další dotaz, zašlete prosím e-mail na dataprotection@headleymedia.com.

Přidružené kategorie Cloudové zabezpečení, Odpověď na incident, Správa přístupu a identity (IAM), Jednotné přihlášení (SSO), Síťové zabezpečení, Mikrosegmentace