OneTrust
flow-image

4 věci, na které se zaměřte v softwaru ESG

Tento zdroj zveřejnil/a/o OneTrust

Udržitelnost je dnes sice podnikatelskou nezbytností, ale neexistuje jediný jednoduchý způsob, jak jí dosáhnout. Faktory, jako jsou regulační požadavky, etické aspekty a očekávání zainteresovaných stran, mohou ovlivnit, jaké informace o životním prostředí, sociálních aspektech a správě a řízení (ESG) se společnost rozhodne sdílet. Správné softwarové nástroje ESG mohou organizacím pomoci tato očekávání efektivněji a inteligentněji řídit. Přečtěte si nyní o čtyřech prvcích, které je třeba vzít v úvahu při výběru softwaru ESG.

Stáhnout nyní

box-icon-download

*požadované údaje

Potvrďte prosím souhlas s podmínkami

Vyžádáním tohoto zdroje souhlasíte s našimi podmínkami. Všechny údaje jsou chráněny naším prohlášením o ochraně údajů. Pokud máte jakýkoli další dotaz, zašlete prosím e-mail na dataprotection@headleymedia.com.

Přidružené kategorie Cloudové zabezpečení, Zabezpečení API, Zprostředkovatel zabezpečení vstupu ke cloudu (CASB), Dodržování pravidel cloudu, Zabezpečení dat v cloudu, Mitigace DDoS v cloudu, Zabezpečení připojení zařízení ke cloudu, Zabezpečení souborů v cloudu, Správa stavu cloudového zabezpečení (CSPM), Ochrana cloudových workloadů, Rozšířená detekce a reakce (XDR), Zabezpečení Secure Access Service Edge (SASE), Úroveň Service Mesh